top of page

SZOLGÁLTATÁSOK

Vállalatunk sikeréhez az ügyfeleink sikerén keresztül vezet az út.

Kereskedelmi és műszaki munkatársaink sokéves tapasztalatát szolgáltatások formájában adjuk át ügyfeleinknek a leghatékonyabban és a legáttekinthetőbben.

Kereskedelmi és technológiai tanácsadás

Ki szeretne igazodni a nyílt technológiákra alapuló termékek különféle licenszelési lehetőségei, korlátozásai, potenciális veszélyei között? Ha valóban kíváncsi rá, hogy miért költséghatékonyabbak a nyílt megoldások a versenytársakéinél, és hogyan lehet a legteljesebben kiaknázni a lehetőségeket, az általunk forgalmazott termékek technológiáinak partnereivel, képviselőivel szoros együttműködésben állunk rendelkezésére.

Egyedi fejlesztések

Fejlesztőcsapatunk az általunk alkalmazott technológiákra épülve végzi egyedi szoftverfejlesztési, illetve meglévő szoftverek egyediesítési, módosítási feladatait, ami az igények széleskörű felmérésétől, a megfelelő technológiák, keretrendszerek kiválasztásán és a részletes tervezési feladatokon át a rendszerek kifejlesztéséig, azok teszteléséig és dokumentált átadásáig terjed.

Integráció

Sok esetben egyetlen termék, komponens nem fedi le maradéktalanul egy rendszer kívánalmait. Másrészről, egy megvalósítandó rendszer legtöbbször nem "zöldmezős", hanem egy meglévő környezetbe kerül beillesztésre, azaz a fellépő korlátozásoknak, peremfeltételeknek meg kell felelni. Integrációs tevékenységünk a fenti kívánalmaknak való megfelelést biztosítja, komplex rendszerek implementációját, integrációját tartja feladatának.

Hibridfelhő-környezetek kialakítása, meglévő környezetek migrációja

A konténerizáció és az azzal szorosan együttjáró konténer-menedzsment platformok kialakítása napjaink vállalati IT-jének egyik legforrób témája. A konténerek, konténerizált megoldások használata​ kezdetben egyszerű feladatnak tűnik - és egy pontig a gyakorlatban is az - azonban könnyű elérni azt a pontot, ahol ezen megoldások komplexitása egyszeriben drasztikusan megnő, és az elkövethető hibák száma is ezzel együtt növekszik. A Kubernetes, mint mindenki számára elérhető konténer-platform megoldás igen népszerű, azonban igen magas komplexitást hordoz, ráadásul az alap (vanilla) Kubernetes nagyvállalati igényekre történő testreszabása a legtöbb esetben nem rentábilis.

A Corollis, illetve a velünk szorosan együttműködő szakemberek jelentős tapasztalatot szereztek abban, hogy a Red Hat OpenShift technológiát hogyan, milyen tervezési és implementációs módszerek és folyamatok mentén lehet sikeresen nagyvállalati környezetben is implementálni, illetve abban is komoly gyakorlatunk van, hogy meglévő konténerizált, akár Kubernetes alapú megoldásokat hogyan lehet OpenShift környezetbe migrálni. Végül, de nem utolsó sorban tapasztalatot szereztünk abban, hogy hogyan lehet a helyi konténer-platformokat (OpenShift klasztereket) kibővíteni és egységes környezetbe helyezni úgy, hogy azok hibrid módon, helyi adatközpontokban és nyilvános (vagy akár privát) felhőszolgáltatóknál egyidejűleg, hibrid módon működjenek.

Amennyiben a fentiekkel magára ismer, Önökben is hasonló kérdések fogalmazódtak meg vagy ezekkel a konkrét problémákkal szembesültek, akkor keressenek bennünket bizalommal!

NYÍLT TECHNOLÓGIÁK

DINAMIKUS VÁLLALATOKNAK

Andes-Digital-Advanced-Business-Partner-Red-Hat-Logo-1024x654.png
bottom of page